Päivittäminen jtree

JTree component does not contain data but gets it by querying its data model. ... vaisuudessa mahdollisten moduulien päivittäminen tai vaihtaminen onnistuisi hel-posti toteuttamalla kyseinen rajapinta. Itse graafisessa käyttöliittymässä tulisi olla Tehtävä 1. Tietojen lisääminen, poistaminen, päivittäminen ja tulostaminen. Esimerkki: Tehtävä 1. Tietojen lisääminen, poistaminen, päivittäminen ja tulostaminen Luo tietokanta Koulu. Tietokantaan lisätään 3 taulua. Kurssit-taulu: kurssiid not null primary key INTEGER aineid not . Lisätiedot Java Foundation Classes (JFC) • Abstract Window Toolkit (AWT) - APIs that enable programs to integrate into the native desktop window system, including APIs for Drag and Drop. • Java 2D - APIs to enable advanced 2D graphics, imaging, text and printing. • Swing GUI Components - APIs that extend the AWT to provide a rich, extensible GUI component library with a pluggable look and Swing oli noiden jälkeen ensimmäinen oikea käyttöliittymäkirjasto jossa oli alusta asti kaikki palikat kohdillaan: Suhteelliset layout:it, accessibility, täydellinen kieliversiointi (mukaanlukien käyttöliittymäkomponenttien 'suunta'), ja melko hyvä MVC malli. (JTree ja JTable:n kohdalla suorastaan loistava).

Java Swing - TUNI